Halstead
1

Tuesday, February 19, 2019
Wednesday, February 20, 2019
Thursday, February 21, 2019
Friday, February 22, 2019
TimeEventDetails
TBDWrestling: Boys Varsity StateTBD vs. TBD
 @ TBD location
Saturday, February 23, 2019
TimeEventDetails
TBDWrestling: Boys Varsity StateTBD vs. TBD
 @ TBD location
Sunday, February 24, 2019
Monday, February 25, 2019